Muş Alparslan Üniversitesi
 
Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa

Adı-Soyadı  

 Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın DİCLE

Merkez Müdürü

Öğr. Gör. Selahattin ASLAN

Müdür Yardımcısı

Arş. Gör. İzzet GÜLAÇAR

Üye

Öğr. Gör. Ercihan ÜLGER

Üye