Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu
Anasayfa
 

Üniversitemiz  Senatosunun 05/01/2017 tarihli 2 sayılı toplantısında alınan 4 numaralı karar gereği,Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu aşağıda bilgileri verilen öğretim üyelerinden oluşturulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

       Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ         Rektör Yardımcısı, Başkan
       Doç. Dr. Murat KAYACAN    İlahiyat Temel Alanı
       Dr. Öğr. Üyesi Selami KARDAŞ Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
       Dr. Öğr. Üyesi Ömer ESEN Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı       
       Dr. Öğr. Üyesi Nevin TURAN Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
       Dr. Öğr. Üyesi Zeydin PALA Mühendislik Temel Alanı            
       Dr. Öğr. Üyesi Hanifi KÖRKOCA Sağlık Bilimleri Temel Alanı
       Dr. Öğr. Üyesi Canser KARDAŞ Filoloji Temel Alanı