Muş Alparslan Üniversitesi
 
Bilimsel Araştırmalar-Yayınlar ve Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAYPUAM)
Anasayfa
BAYPUAM'ın amacı Muş Alparslan Üniversitesinin ulusal ve uluslararası proje fon kaynaklarından yararlanma oranının arttırılması, üretilen bilimsel ve toplumsal projelerin ve yayınların kalitesinin ve sayısının arttırılması, kamuya ve özel sektöre projeler konusunda danışmanlık sağlanması ve üniversitenin BAP fonunun dağıtımının sağlanmasıdır. 
BAYPUAM'ın gerçekleştirmek istediği amaçları kısaca aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:  
Yurt içi ve yurt dışı proje duyurularını, tüm ilgili akademisyenlere ve birimlere duyurmak, 
Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişi ya da gruplar arası iletişimi ve koordinasyonu sağlamak, 
Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak, 
Projeler ile ilgili bilimsel ve mesleki çalışmaları ve eğitim çalışmalarını sunmak, bunun yanında danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerini vermek, 
Proje yönetimi süreçlerini izlemek, 
Üniversite-sanayi iş birliğini destekleyecek bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma çerçevesinde ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak, 
Üniversitedeki akademik ve bilimsel faaliyetlerin projelerle uyumlu yürütülmesini sağlamak, 
Üniversitenin sosyal ve bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden arttırmak, 
Bilimsel yayınları teşvik etmek bu nedenle TÜBİTAK yayın teşvik esasları ölçütünü esas alarak yayın yapan öğretim elemanlarını ödüllendirmektir.