Bologna Eşgüdüm Komisyonu, Birim Komisyonu ve Ofis Yönetimi (BEK)
Anasayfa

Üniversite Senatosunun 08/11/2012 tarih ve 7 sayılı toplantısında alınan 3 numaralı karar gereği, Üniversitemiz “Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK), Birim Komisyonu ve Ofis Yönetimi” aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur.

Bologna Eşgüdüm Komisyonu:

AKTS/DE Koordinatörü : Prof. Dr. İbrahi ERDOĞAN (Eğitim-Öğretimden sorumlu Rektör Yrd.)
Erasmus+ Koordinatörü : Prof. Dr. İbrahim ERDOĞAN

Bologna Uzmanları: (Her akademik birimin sorumlusu olarak, Dekan/Müdür veya Yrd.)

Prof. Dr. Sadulla JAFAROV (İletişim Fakültesi Dekan V.)
Yrd. Doç. Dr. Adem AKKUŞ (Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdür V.)
Yrd. Doç. Dr. Kenan YILDIRIM (Eğitim Fakültesi Dekan Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Nevin TURAN (Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ALTUNÇ (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Mahsum AYTEPE (İslami ilimler Fakültesi Dekan Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Zeynal TOPALCENGİZ (Müh.-Mim. Fakültesi Dekan Yrd.)
Öğr. Gör. İhsan SÖYLEMEZ (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Özmen İSTEK (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Doç. Dr. Esin KAYA (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. Turan GÜLER (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd.)
Faruk BODIR (Bilgi İşlem Dai. Bşk.)
Şehabettin İPEKTEN (Öğrenci İşleri Dai. Bşk.)
Öğrenci Konseyi Başkanı

Bologna Birim Komisyonları:

Fen Edebiyat Fakültesi:

Yrd. Doç. Dr. Nevin TURAN (Başkan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yrd.)
Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ (Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Bşk.)
Doç. Dr. Harun POLAT (Matematik Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Ercan ÇAĞLAYAN (Tarih Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Yakup YILDIZ (Felsefe Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Nevin TURAN (Kimya Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ALLAHVERDİ (Biyoloji Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZGER (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Ekrem ALMAZ (Fizik Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KESKİN (Sosyoloji Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Yasin TAŞ (Psikoloji Bölümü Bşk. V.)
Asım TAŞ (Fakülte Sekreteri)

Eğitim Fakültesi:

Doç. Dr. Esin KAYA (Başkan, Eğitim Fakültesi Dekan Yrd.)
Doç. Dr. Serdal SEVEN (İlköğretim Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Sedat BOZARI (Bilg. ve Öğr. Tek. Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Nurullah ULUTAŞ (Türkçe Eğitimi Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Cemil ORUÇ (Eğitim Bilimleri Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Faruk KALAY (Yabancı Diller Eğt. Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Bayram GÜNDÜZ (Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Bölümü Bşk. )
Yrd. Doç. Dr. Muhsin İNCESU (Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Bşk)
Doç. Dr. Serdal SEVEN (Okul Öncesi Öğrt. ABD Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Bayram GÜNDÜZ (Fen Bilgisi Öğrt. ABD Bşk. )
Yrd. Doç. Dr. Muhsin İNCESU (İlköğretim Matematik Öğrt. ABD Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Elif KARA (Sınıf Öğrt. ABD Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. İskender DÖLEK (Sosyal Bilgiler Öğrt. ABD Bşk.)
Fahrettin YÜKSEL (Fakülte Sekreteri)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ALTUNÇ (Başkan, İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekan Yrd.)
Prof. Dr. Cevad SELAM (İşletme Bölümü Bşk.)
Doç. Dr. Abdullah KIRAN (Uluslararası İlişkiler Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sena EKİCİ (İktisat Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Murat AKTAŞ (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Bşk.)
Ramazan KAPLAN (Fakülte Sekreteri)

İslami İlimler Fakültesi:

Yrd. Doç. Dr. Murat KAYACAN (Başkan, İslami İlimler Fakültesi Dekan Yrd.)
Doç. Dr. Abdülcelil BİLGİN (İDKAB Eğitimi Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ŞAHAN (Temel İslam Bilimleri Bölüm Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Şirin GÜL (Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ (İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Bşk.)
Mümtaz ARAS (Fakülte Sekreteri)

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi:

Yrd. Doç. Dr. Ömer ARSLAN (Başkan, Mühendislik-Mimarlık Fak. Dekan Yrd.)
Prof. Dr. Erdal Necip YARDIM (Çevre Mühendisliği Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Ömer ARSLAN (Makine Mühendisliği Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Zeydin PALA (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bşk.)
Ali Ziver ÇİFÇİ (Fakülte Sekreteri)

Sağlık Yüksekokulu:

Yrd. Doç. Dr. Özmen İSTEK (Başkan, Sağlık Yüksekokulu Müdür Yrd.)
Doç. Dr. Ercan BURSAL (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Hanifi KÖRKOCA (Hemşirelik Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Özmen İSTEK (Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Hasan TASALI (Ebelik Bölümü Bşk.)
Şükrü ÇOBANOĞLU (Yüksekokul Sekreteri)

Sosyal Bilimler Enstitüsü:

Yrd. Doç. Dr. Süleyman AYDENİZ (Başkan, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd.)
Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ (Kürt Dili ve Kültürü ABD Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Murat AKTAŞ (Kamu Yönetimi ABD Bşk.)
Arif KAYA (Enstitü Sekreter V.)

Fen Bilimleri Enstitüsü:

Yrd. Doç. Dr. Erdal KORKMAZ (Başkan, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Ekrem ALMAZ (Fizik ABD Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ALLAHVERDİ (Biyoloji ABD Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Bayram GÜNDÜZ (Fen Bilgisi Eğitimi ABD Bşk.)
Arif KAYA (Enstitü Sekreter V.)

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu:

Öğr. Gör. Muhammet YILMAZ (Başkan, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Fuat YETŞSİN (Gıda İşleme Bölümü Bşk.)
Öğr. Gör. Muhammet YILMAZ (Elektronik ve Otomasyon Bölüm Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Adem KOKMAZ (Makine ve Metal Teknolojisi Bölüm Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Selçuk SAĞIR (Elektrik ve Enerji Bölüm Bşk.)
Öğr. Gör. Mirze DEDEBEY (Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknikleri Bölüm Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Fırat KURT (İnşaat Bölüm Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. AYŞE TAN (Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Bşk.)
Öğr. Gör. İhsan SÖYLEMEZ (Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Kenan BULDURUN (Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Bşk.)
Öğr. Gör. Selahattin ASLAN (El Sanatları Bölüm Bşk.)
Ali ÇOBANLI (Yüksekokul Sekreteri)


Malazgirt Meslek Yüksekokulu:

Doç. Dr. Ercan BURSAL (Başkan, Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Öğr. Gör. Ahmet DÜNDAR (İnşaat Bölümü Bşk.)
Öğr. Gör. Halil SEYMEN (İnşaat Makineleri Programı Bşk.)
Öğr. Gör. Şaban ÖNCEBE (İşletme Yönetimi Programı Bşk.)
Öğr. Gör. Abdullah DEMİR (Makine ve Metal Tekn. Bölümü Bşk.)
Öğr. Gör. Abdullah DEMİR (Tarım Makineleri Programı Bşk.)
Öğr. Gör. Halil SEYMEN (Yönetim ve Organizasyon Bölümü Bşk.)
Öğr. Gör. Şakir ÇETİN (Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Bşk)
Öğr. Gör. Şakir ÇETİN (Büro Yönt. ve Yönetici Asist. Prog. Bşk.)
Süleyman BARLAS (Malazgirt Meslek Yüksekokulu Sekreter V.)

Bologna Ofis Yönetimi:

Yrd. Doç. Dr. Faruk KALAY (Ofis Koordinatörü)
Arş. Gör. Eda YUCA (Araştırma Görevlisi)
Arş. Gör. Kader GÜZEL (Araştırma Görevlisi)
Okt. Necattin SARCAN (Okutman)
Okt. Emrullah ŞEKER (Okutman)