Kamu Konutları Tahsis Komisyonu
Anasayfa
Üniversitemiz senatosunun 08/11/2012 tarihli, 7 sayılı toplantısında alınan 20 numaralı kararı gereği; Üniversitemiz “Kamu Konutları Tahsis Komisyonu” aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur.

Asıl Üyeler:

Faruk ÇETİN         (İdari ve Mali İşler Daire Başkanı, Başkan)
Sabri İNCİ             (Personel Daire Başkanı)
Ali Ziver ÇİFÇİ      (İslami İlimler Fakültesi, Fakülte Sekreteri)

Yedek Üyeler:

Mumtaz ARAS       (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı)
Abdulkerim ÇAY    (Fen Edebiyat Fakültesi, Fakülte Sekreteri)