Uluslararası İlişkiler Birimi
Anasayfa

Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Birimi  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Erdoğan'ın kurum Koordinatörlüğünde aşağıda adı-soyadı ve görevi yazılı üyelerden oluşturulmuştur.


Prof. Dr. İbrahim ERDOĞAN                            (Kurum Koordinatörü)
Dr. Öğretim Üyesi Kasım MÜMİNOĞLU      (Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü)
Dr. Öğretim Üyesi Muhammed ÇINAR        (Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörü )
Öğr. Gör. Yahya ADANIR                                  (Erasmus + Programı Koordinatörü)