Burs ve Kredi Başvuru Değerlendirme Üst Komisyonu
Anasayfa

Üniversitemiz Senatosunun 08/11/2012 tarihli ve 7 sayılı toplantısında alınan 28 numaralı karar gereği, Üniversitemiz “Üniversite Burs-Kredi Başvuru Değerlendirme Üst Komisyonu ve Denetleme Kurulu”, aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşmuştur.

 

Üniversite Burs-Kredi Başvuru Değerlendirme Üst Komisyonu:


Yrd. Doç. Dr. Burhan ATSIZ (İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KOÇ (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Nevin TURAN (Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Ramazan ATICI (Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Aykut KÜÇÜKPARMAK (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Hasan TASALI (Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Adem AKKUŞ (Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü)

Öğr. Gör. Abdullah DEMİR (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı)

Nurten GEZGİN        (Öğrenci İşleri Daire Başkanı)

Şükrü ÇOBANOĞLU (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı)

 

Üniversite Burs-Kredi Başvuru Değerlendirme Denetleme Kurulu:

Yrd. Doç. Dr. Şirin GÜL (İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Zeydin PALA (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi)

Öğr. Gör. Erdal EKER (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı)