Geleneksel Sporlarımız ve Oyunlarımız Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa
Adı-Soyadı                :                                    Birimi:                                                         Görevi:
Dr. Öğretim Üyesi Esra ÇIPLAK             Fen Edebiyat Fakültesi                              Müdür