Muş Alparslan Üniversitesi
 
Taşınırlara Ait Tasarruf Komisyonu
Anasayfa

Adı-Soyadı  

 Görevi:

Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT

Rektör, Başkan

Prof. Dr. Abdüllatif TÜZER

Rektör Yardımcısı, Üye

Harun DEMİR

Genel Sekreter, Üye

Ahmet TÜRK

Strateji Geliştirme Daire Bşk.,  Üye

Asaf ASATEKİN

Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk., Üye