Taşınırlara Ait Tasarruf Komisyonu
Anasayfa     

Unvanı, Adı - Soyadı           

Birimi

Görevi

Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT

Rektör

Başkan

Prof. Dr. Abdüllatif TÜZER

Rektör Yardımcısı

Üye

Harun DEMİR

Genel Sekreter

Üye

Ahmet TÜRK

Strateji Geliştirme Daire Bşk.

Üye

Asaf ASATEKİN

Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.

Üye