Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Kurum Koordinasyon Birimi
Anasayfa

Üniversitemiz Senatosunun 02/11/2015 tarihli ve 11 sayılı toplantısında alınan 3 numaralı kararı gereği; Üniversitemiz “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum Koordinasyon Birimi”  Doç. Dr. Yusuf BATAR’ın koordinatörlüğünde, aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur. 

 

Doç. Dr. Talat KÖRPINAR                                   (Koordinatör, Fen Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Cevad SELAM                                       (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi)
Dr. Öğretim Üyesi Ercan ÇAĞLAYAN               (Fen Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi)
Dr. Öğretim Üyesi Emrullah ŞEKER                 (Eğitim Fak. Öğretim Üyesi) 
Dr. Öğretim Üyesi Atik ASLAN                         (İktisadi ve İdari Bil. Fak. Öğretim Üyesi) 
Sabri İNCİ                                                             (Raportör, Personel Dairesi Başkanı) 
Tarkan MUĞLU                                                    (Gerçekleştirme Görevlisi)