Muş Alparslan Üniversitesi
 
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Kurum Koordinasyon Birimi
Anasayfa

Üniversitemiz Senatosunun 02/11/2015 tarihli ve 11 sayılı toplantısında alınan 3 numaralı kararı gereği; Üniversitemiz “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum Koordinasyon Birimi”  Doç. Dr. Yusuf BATAR’ın koordinatörlüğünde, aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur. 

 

Adı-Soyadı  

 Görevi:

Doç. Dr. Talat KÖRPINAR

Koordinatör, Fen Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Cevad SELAM

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ercan ÇAĞLAYAN

Fen Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Atik ASLAN
Sabri İNCİ
Tarkan MUĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Raportör, Personel Dairesi Başkanı
Gerçekleştirme Görevlisi