Muş Alparslan Üniversitesi
 
Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa

Adı-Soyadı  

 Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Murat ALANOĞLU               

Merkez Müdürü

Arş. Gör. Ömer GÜRDAL

Müdür Yardımcısı

Arş. Gör. Muhammer ÖZDEMİR

SekreteryaYÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Mustafa ALİCAN           

Dr. Öğr. Üyesi Celal ÖNEY

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜNERİGÖK

Öğr. Gör. Selahattin ASLAN

Arş. Gör. Ahmet İĞDİDANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Orhan YAZICI 

İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Ünal TAŞKIN

Adıyaman Üniversitesi

Doç. Dr. Taner YILDIRIM

Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Ömer ALANKA

Atatürk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim TUFANTOZ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi