Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa
MÜDÜR
Doç. Dr. Mustafa ALİCAN (Muş Alparslan Üniversitesi)

MÜDÜR YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi Bahattin ÇATMA (Muş Alparslan Üniversitesi)

SEKRETERYA
Arş. Gör. Şeyhmus BİNGÜL (Muş Alparslan Üniversitesi)


YÖNETİM KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Bahattin ÇATMA            (Muş Alparslan Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz TAŞKIRAN    (Muş Alparslan Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Sedat KARDAŞ (Muş Alparslan Üniversitesi)
Arş. Gör. Ahmet İĞDİ (Muş Alparslan Üniversitesi)DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Orhan YAZICI (İnönü Üniversitesi)
Doç. Dr. Ünal TAŞKIN (Adıyaman Üniversitesi)
Doç. Dr. Taner YILDIRIM (Fırat Üniversitesi)
Doç. Dr. Ömer ALANKA (Atatürk Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim TUFANTOZ (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)