Muş Alparslan Üniversitesi
 
Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa

Adı-Soyadı  

 Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Bahattin ÇATMA               

Merkez Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Hidayet KARA

Müdür Yardımcısı

Arş. Gör. Şeyhmus BİNGÜL

SekreteryaYÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Mustafa ALİCAN           

Dr. Öğr. Üyesi Murat ALANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz TAŞKIRAN

Dr. Öğr. Üyesi Sedat KARDAŞ

Arş. Gör. Ahmet İĞDİDANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Orhan YAZICI 

İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Ünal TAŞKIN

Adıyaman Üniversitesi

Doç. Dr. Taner YILDIRIM

Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Ömer ALANKA

Atatürk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim TUFANTOZ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi