Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa
MÜDÜR
Dr. Öğr. Üyesi Bahattin ÇATMA (Muş Alparslan Üniversitesi)

MÜDÜR YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi Hidayet KARA (Muş Alparslan Üniversitesi)

SEKRETERYA
Arş. Gör. Şeyhmus BİNGÜL (Muş Alparslan Üniversitesi)


YÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Mustafa ALİCAN             (Muş Alparslan Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Murat ALANOĞLU      (Muş Alparslan Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz TAŞKIRAN         (Muş Alparslan Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Sedat KARDAŞ (Muş Alparslan Üniversitesi)
Arş Gör. Ahmet İĞDİ (Muş Alparslan Üniversitesi)


DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Orhan YAZICI (İnönü Üniversitesi)
Doç. Dr. Ünal TAŞKIN (Adıyaman Üniversitesi)
Doç. Dr. Taner YILDIRIM (Fırat Üniversitesi)
Doç. Dr. Ömer ALANKA (Atatürk Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim TUFANTOZ (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)