Muş Alparslan Üniversitesi
 
Muş Alparslan Üniversitesi
Anasayfa


Görevi (Misyon)


 
Nitelikli eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma imkanları sunan, toplumsal sorunlara duyarlı, değişime açık, ürettiği bilgi ve yetiştirdiği insan gücüyle tercih edilen, bölgenin kültürel, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan bir üniversite olmaktır. 


Hedefi (Vizyon)
 
   Üniversitemizin vizyonu, toplam kalite anlayışı çerçevesinde mevcut branşlarda nitelikli eğitim kalitesi ile araştırma ve proje faaliyetleri yürüten, insan emeğine önem veren, çevreye saygılı ve 
özellikle tarımda bölgesel kalkınmanın lokomotifi olmaktır.