Muş Alparslan Üniversitesi
 
Başbakanlık İletişim Merkezi
Anasayfa

Üniversitemiz “Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)”  aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur.

 

Adı-Soyadı  

 Görevi:

Öğr. Gör. Ferit USLU

Koordinatör

Ferhat MUÇİN

Kullanıcı