Başbakanlık İletişim Merkezi
Anasayfa

Üniversitemiz “Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)”  aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur.

Öğr. Gör. Ferit USLU             ( Koordinatör)
Ferhat MUÇİN       ( Kullanıcı)