Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa

      Dr. Öğr. Üyesi İskender DÖLEK      (Merkez Müdürü)
      Doç. Dr. Ömer Faruk ALTUNÇ       (Üye)
      Doç. Dr.  Recep  ASLAN                  (Üye)
      Dr. Öğr. Üyesi Özmen İSTEK            (Üye)