Muş Alparslan Üniversitesi
 
Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa

   

Adı-Soyadı  

 Görevi:

Dr. Öğr. Üyesi İskender DÖLEK

Merkez Müdürü

Doç. Dr. Ömer Faruk ALTUNÇ

Üye

Doç. Dr.  Murat KAYACAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Özmen İSTEK

Üye