Muş Alparslan Üniversitesi
 
Hukuk Müşavirliği
Anasayfa

1) Üniversitenin akademik ve idari birimlerince işlem tesis edilen hukuki konulara ilişkin, mevzuata uygunluğu hakkında görüş bildirmek,

2) Akademik personel, idari personel, öğrenciler ile diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda adli ve idari merciler nezdinde üniversitenin hukuki haklarını savunmak,

3) Rektör tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.