Personel Daire Başkanlığı
Anasayfa

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

Personel Daire Başkanlığı

 

       Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı; mevzuat olarak 17.6.1982 tarih ve 2680 sayılı kanun, 7.10.1983 tarih ve 124 sayılı “Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”de belirtilen;

 

“ Madde 29 – Personel Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 

       1- Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalar yapmak,

       2- Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,

       3- Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

       4- İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

       5- Verilecek benzeri görevleri yapmak.”

 

Görevlerinin yanı sıra Üniversitemiz üst yönetiminin vereceği ilgili diğer görev ve işleri planlama takvimi oluşturarak etkin bir şekilde yerine getirir.