Muş Alparslan Üniversitesi
 
Yönetim
Anasayfa

Senato

Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT
Rektör Yrd. Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ
Rektör Yrd. Prof. Dr. Murad Aydın ŞANDA
Rektör Yrd. Prof. Dr. Cevad SELAM
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin KAYA
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun POLAT
İktisadi İdari Bil. Fak. Dekan V. Prof. Dr. Ömer Faruk ALTUNÇ
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamella ALİYEVA
İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülcelil BİLGİN
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulaş ÇAYDAŞ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin KIRIMOĞLU
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Alper KARADAĞ
Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Doç. Dr. Sedat BOZARI
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa ALİCAN
Varto MYO Müdürü Doç. Dr.  Nevin TURAN ÖZEK
Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Hanifi KÖRKOCA
Malazgirt MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Adem AKTAŞ
Sosyal Bilimler MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ÖZALPER
Teknik Bilimler MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi M. Eşref ALKIŞ
Bulanık MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Galip HALİDİ
Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi Doç. Dr. Selçuk SAĞIR
Eğitim Fakültesi Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Süleyman AYDENİZ
İktisadi İdari Bil. Fak. Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi M. Ali TÜRKMENOĞLU
İslami İlimler Fakültesi Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Rifat YILDIZ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Özgür DEMİR
İletişim Fakültesi Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Abdulsemet GÜNEK
Uygulmalı Bilimler Fakültesi Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Onur ŞAHİN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Özmen İSTEK
Spor Bilimleri Fakültesi Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Ali TÜRKER
Raportör Genel Sekreter Harun DEMİR