Muş Alparslan Üniversitesi
 
Yönetim
Anasayfa

 

Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ

 

    1969’da Adana'da doğdu. 1991’de Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden fakülte üçüncüsü ve bölüm birincisi olarak mezun oldu. Yüksek lisans öğrenimini aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalında 1994’te tamamladı. 1993’te Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1999’da aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Doktorasını tamamladı. 2003’te Yardımcı Doçent, 2005’te Doçent ve 2010’da Profesör olarak atandı.

 

    On dokuzu Yüksek Lisans ve üçü Doktora olmak üzere yirmi iki lisansüstü tezinin danışmanlığını üstlenen Prof. Dr. Karadağ, yüz yirmi dört bilimsel eser yayımladı. Üniversite içi/dışı kaynaklardan desteklenmiş araştırma projelerinde ve proje hazırlama eğitimi etkinliklerinde yürütücü, araştırmacı veya eğitmen olarak görev; ulusal ve uluslararası araştırma proje başvurularının değerlendirilmesinde panelist olarak yer aldı.

 

    Prof. Dr. Karadağ’ın Turkish Journal of Agricultural and Forestry ve International Journal for Biotechnology and Molecular Biology Research dergilerinde yayın kurulu üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisinde alan editörlüğü bulunmaktadır.

 

    Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkan Yardımcılığı, Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çorum, Sivas, Tokat, Amasya ve Muş İlleri Mera Islahı ve Amenajmanı Proje Koordinatörlüğü, Kalite Koordinatörlüğü, İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, Üniversite Senato Üyeliği, Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı Uhdesi, Bitki Koruma Bölüm Başkanlığı Uhdesi ve üniversite bünyesinde pek çok kurul/komisyon üyeliklerinde bulundu. Ayrıca, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği, Uygulamalı Bilimler FakültesiYönetim Kurulu Üyeliği, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, Üniversite Senato Üyeliği, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölüm Başkan Vekilliği, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölüm Başkan Vekilliği ile üniversite bünyesinde pekçok kurul/komisyon üyeliklerinde bulundu.

 

    Prof. Dr. Yaşar Karadağ, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

Prof. Dr. Murad Aydın ŞANDA

 

    1968 yılı Hatay ili Yayladağı ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Gaziantep İslahiye ilçesinde tamamladıktan sonra Hatay ili Reyhanlı Lisesini 1985 yılında bitirdi. 1985 yılında başladığı Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalından 1989 yılında mezun oldu. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığının açmış olduğu öğretmenlik yeterlilik sınavını kazanarak Giresun İli Piraziz Köyü İlköğretim Okulunda öğretmenliğe başladı. 1990 yılında Ankara Mamak Muhabere Okulunda 213. Dönem yedek subay temel eğitiminden sonra Rize İmam-Hatip Lisesinde Yedek Subay Biyoloji öğretmeni olarak görev yaptı. 1991 yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak akademik hayata başladı. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalında 1993 yılında Prof. Dr. Baki EYCE danışmanlığında yüksek lisans, 1999 yılında Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜKÖDÜK danışmanlığında doktora eğitimini tamamladı. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümüne Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı. 2010 yılında ÜAK Doçentlik unvanını aldı. 2016 yılında Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümüne Profesör olarak atandıktan sonra aynı üniversiteye Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onayı ile 08 Kasım 2016 yılında Rektör Vekili olarak atanan Prof. Dr. Murad Aydın ŞANDA, bu görevi 20 Mart 2017 tarihine kadar yürüttü. Ağustos 2017’de atandığı Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümündeki görevine devam etmektedir.

 

    Prof. Dr. ŞANDA, yönetiminde altı yüksek lisans tezi tamamlanmış olup, halen dokuz öğrencinin yüksek lisans danışmanlığını yürütmektedir. Vejetasyon Ekolojisi, Bitki Ekolojisi, Bitki Sistematiği, Çayır Mera Vejetasyonu, Ağır Metal Birikimi ve Kirliliği konusunda uzman olup, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar, projeler yürütmüş/yürütmektedir. 2015 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi editörlüğü, yayın kurulu üyeliği; Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Alan Editörlüğü, birçok ulusal/uluslararası dergide hakemlik; ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda bilim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

 

    Prof. Dr. Murad Aydın ŞANDA; 2008-2011 yılarında Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2012-2015 yıllarında Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil MYO Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi Senato Üyeliği, , 2016-2017 yıllarında Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekilliği, Rektör Yardımcılığı, ÜAK Iğdır Üniversitesi Üyeliği, Ziraat Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kurul ve Yönetim Kurulu Üyeliği, BAP Komisyon Başkanlığı, Iğdır Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu Üyeliği, ÖSYM Iğdır İl Sınav Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Muş Alparslan Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu Üyeliği, ÜAK Muş Alparslan Üniversitesi Üyeliği, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Vekilliği, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Rektör Danışmanlığı, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Kurul ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, BAP Komisyon Üyeliği, Muş Alparslan Üniversitesi İşveren Vekili görevlerini yürütmüş/yürütmektedir.

 

    Prof. Dr. Murad Aydın ŞANDA evli ve üç çocuk babasıdır.

 

 

Prof. Dr. Cevad SELAM

 

    1946 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi Bakü’de bitirdi. 1964 yılında Azerbaycan Devlet Üniversitesi Fizik fakültesini kazandı. Üstün başarısı nedeniyle 3. sınıfı bitirdikten sonra Moskova Devlet Üniversitesi’nin Fizik bölümüne yatay geçiş yaptı. 1971 yılında Üniversiteden mezun olduktan sonra 1971-1973 yıllarında SSCB Ordusunda Teğmen olarak görev yaptı.

 

    1973 yılında Bileşik Nükleer Araştırmalar Merkezinde (Moskova ilinin Dubna ilçesi) doktora eğitimine başladı. 1977 yılında doktora eğitimini başarıyla bitirerek fizik-matematik doktoru unvanını aldı.

 

     Akademik hayatına 1973 yılında Azerbaycan Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak başladı. Doktorayı tamamladıktan sonra önce bilim adamı (1975) daha sonra ise büyük bilim adamı (1977) unvanını aldı.

 

  Doktora sonrası çalışmalarını (1977-1980) Bileşik Nükleer Araştırmaları Merkezinde (Dubna) yaptı. 1980-1996 yıllarında Azerbaycan Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsünde bilimsel çalışmalarını devam ettirdi.

 

   1996-2003 yıllarında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fizik bölümünde, 2004-2010 yıllarında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Fizik bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı.

 

    2010 yılından itibaren Muş Alparslan Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Muş Alparslan Üniversitesinde Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve İletişim Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu.

 

  Yüzden fazla bilimsel makalenin muellifidir . Nobel ödüllü L. D. Landaunun iki kitabını (Mekanik ve Kuantum Mekaniği) Türkçeye çevirmiştir. Danışmanlığında tamamlanmış yedi yüksek lisans, altı doktora tezi, eserlerine yapılmış çok sayıda atıf mevcuttur.

 

    Yabancı dil olarak Rusça ve İngilizce bilmektedir. Prof. Dr. Cevad SELAM 2006 yılından beri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır.

   

    Üç çocuk babasıdır.