Muş Alparslan Üniversitesi
 
“İlmi Bir Disiplin Olarak Tasavvuf” konulu seminer düzenlendi.

İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen “Çarşamba Seminerleri” kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yiğit , “İlmi Bir Disiplin Olarak Tasavvuf” konulu bir sunumunu yaptı.

 

Tasavvufu, Kur’an-ı Kerim ve Sünnetten süzülmüş İslam’ın ruhanî ve manevi boyutu olarak tanımlayan Yiğit, her dinin deruni bir yönü vardır İslam’ın deruni yönüne, ruhani fikir ve hayatına tasavvuf denildiğini söyleyerek sunumuna başladı. Tasavvufun İslam’ın zühd boyutu olduğunu, Kur’an-ı Kerîm’in öğretileri ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yaşantısından alındığını ifade etti. Ebû Bekr el-Kettânî’nin tasavvufu “Tasavvuf ahlâktan ibarettir. Kim ahlâk yönünden senden ileri ise, senden daha fazla arınmıştır, yani tasavvufî açıdan senden ileridedir.” şeklinde tarif ettiğini dile getiren Yiğit, “Tasavvufun iki bine yakın tarifi var ve hepsinin verdiği temel mesaj; Yüce Allah’a sadakatle yönelmekten ibarettir.” dedi.

 

Tasavvuf bir hal ilmidir, kal ilmi değildir.

 

Dinin, ahlaki eğitim ve nefs terbiyesi üzerinde duran bu boyutunun göz ardı edilmesiyle İslam toplumunun çabucak yozlaşmaya başladığını akabinde de şekilci, katı ve ruhsuz oluşumların tahakkümü altına girdiğini söyleyen Yiğit sunumunu “Tasavvuf bir hal ilmidir, kal ilmi değildir. Yani sözden çok yaşam, teoriden öte pratiktir. Tasavvufa karşı çıkanların bir bölümünün bu ilim hakkında kulaktan dolma bilgilere ya da tamamıyla bilgisizlikten kaynaklı peşin hükümlere sahip oldukları görülmektedir.” şeklinde sonlandırdı.

 

Seminer İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin’’in Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yiğit’e teşekkür belgesini takdimi ile son buldu.