Muş Alparslan Üniversitesi
 
Yaşam Alanlarındaki Elektromanyetik Riskler Konusunda Seminer Düzenlendi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde, “Yaşam Alanları İçerisindeki Yüksek Frekanslı Elektromanyetik Risk Unsurlarının Belirlenmesi” konulu bir seminer düzenlendi. Ahmedî Hani Derslikleri 103 Nolu salondaki seminere, Prof. Dr. Refik Abdulla, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Taha Etem tarafından verilen seminerde, elektromanyetik alanın temel tanımı yapılarak kullanım alanları ve telekomünikasyon sistemlerinin yaratmış olduğu elektromanyetik kirliliğin olası etkilerinden bahsedildi. Arş. Gör. Etem sunumunda ülkemizdeki ve dünyadaki, cep telefonu görüşme süreleri, abone sayıları, mobil internet kullanımı gibi verilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Külliyemizde ve Muş şehir merkezinde, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimimizin desteğiyle yapılan elektromanyetik kirlilik ölçümlerinin sonuçlarını dinleyicilerle paylaşan Arş. Gör. Etem, diğer üniversitelerle üniversitemizin, büyük şehirlerle Muş şehir merkezinin ölçümlerini karşılaştıran Arş. Gör. Etem, sonuçlara göre yüksek frekanslı elektromanyetik kirliliğin %95’ten fazlasının mobil iletişimden kaynaklandığını ve en yüksek ölçüm değerlerinin şehir merkezinde Valilik ve Postane Binası çevresinde; külliyemizde ise lojmanlar, 1. Etap Derslikler ve Rektörlük etrafında tespit edildiğini söyledi.