Muş Alparslan Üniversitesi
 
Öğretim Elemanı Sınav Sonuçları

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğretim elemanı sınavı sonucu atanmaya hak kazanan adayların, aşağıda belirtilen belgeleri en kısa sürede şahsen veya posta yoluyla kadronun açıldığı Meslek Yüksekokulu’na ulaştırmaları gerekmektedir.

 

ATAMAYA ESAS BELGELER

1- Lisans Diploması ve Transkript Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

2- Yüksek Lisans ve Transkript Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti (Öğretim görevlisi kadrosu için)

3- ALES Belgesi

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden)

6- Askerlik Durum Belgesi

7- 4 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş )

8- Mal Bildirimi Formu

9- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ( 2 nüsha )

10-Hizmet Belgesi (Kamu Kurumunda çalışmış veya çalışanlar için hizmet belgesi,)

11- “İlanda Aranan Özel Şartlar”da istenen belgeleri, dosyanıza eklemeniz gerekmektedir.

 

Başvuru esnasında belgelerin aslını ya da noter tasdikli suretlerini verenlerin, aynı belgeleri bir daha teslim etmelerine gerek yoktur. Talep edilen formlar Üniversitemiz web sitesinden temin edilerek eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Ayrıca naklen atanacak adaylardan sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu istenmeyecektir.