Muş Alparslan Üniversitesi
 
Ziraat Mühendislerine, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Konusunda Sunum Yapıldı

Uygulamalı Bilimler Fakültemiz (UBF) ve Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle sürdürülen Ziraat Mühendislerine yönelik teknik eğitim programının sekizinci oturumunda, hayvan besleme konusu ele alındı. Tarım ve Orman Müdürlüğü Personel ve Çiftçi Eğitim Merkezinde düzenlenen eğitimde, UBF Dekan Yardımcısı ve Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özer Kurt, “Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Beslemede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” başlıklı bir sunum yaptı.
 
Dr. Özer Kurt, Rektör Yardımcımız ve UBF Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın’ın da dinlediği sunumunda; doğum sonrası buzağı kayıplarında dikkat edilmesi gerekenleri ve gebe hayvanları kuruya çıkarmada üzerinde durulması gereken hususları ele aldı. Dr. Kurt, buzağı doğumu esnasında yapılacak işlemlerle yeni doğan hayvanlarda sindirim sistemi mekanizması ve buzağıların beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin de açıklamalarda bulundu.
 
Buzağıların beslenmesinde kaba yem kaynağı olarak hangi kuru otların verilmesi gerektiğini, sütten kesim öncesi yavruların gelişimini, kolostrumun (ağız sütü) yeni doğan hayvanlardaki önemini, kolostrumun emilimine, kalitesine ve miktarına etki eden faktörlerle muhafazasını da anlatan Dr. Kurt, buzağıda yaşama gücünü etkileyen faktörler, doğum sonrası sütten kesime kadar bakım ve besleme durumu ve buzağıların sütten kesim öncesi bireysel bölmelerde bakımı konusunda da açıklamalar yaptı. 
 
Sunum, dinleyicilerin katkıları ve soru-cevap faslı ile sona erdi.