Muş Alparslan Üniversitesi
 
Öğretim Görevlimiz, Engelli Çocukların ve Ailelerinin Problemlerine İlişkin Bildiriler Sundu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğr. Gör. Hasan Bingöl, engelli çocukların problemlerine ilişkin güncel çözüm önerilerinin tartışıldığı uluslararası katılımlı kongrede bildiriler sundu. 

 

Nörogelişimsel Tedavi Terapistleri Derneği (NGTTD) tarafından düzenlenen IV. Nörogelişimsel Terapi / Bobath Kongresi, İstanbul’da yapıldı. Sağlık Hizmetleri MYO Öğr. Gör. Hasan Bingöl kongrede, “Yaşamın Erken Evresinde Gelişimsel Geriliği Ölçmek: İşlevsellik, Yeti Yitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması Kavramsal Çerçevesinin Prensiplerine Göre Değerlendirme Araçlarını Haritalamak: Sistematik Derleme” ve “Sosyoekonomik ve Demografik Özelliklerin Serebral Palsili Bireylerin Ebeveynlerinin Yaşam Kalitesine Etkisi” başlıklı iki bildiri sundu.

 

İlk bildirisinde gelişimsel açıdan riskli bebeklerle ilişkili 467 makale çalışması ve 5 farklı veri tabanı taranarak elde edilen bilgiler doğrultusunda riskli bebeklerin değerlendirilmesinde kullanılan amaca uygun toplam 30 farklı değerlendirme aracı belirlendi. Belirlenen bu değerlendirme araçları; ağlığın, Engelliliğin ve İşlevselliğin Uluslararası Sınıflandırması (ICF) kavramsal çerçevesinin vücut işlevselliği, aktivite ve katılım alt boyutlarına göre karakterize edildi.

 

Bu derlemeye dâhil edilen 30 farklı değerlendirme aracının, gelişimsel gecikme riski olan bebeklerin saptanmasında kullanılabileceği; pek çok değerlendirme aracının ICF’in birden fazla alanını temsil edebileceği; her bir değerlendirme aracının ICF’in temel alanlarına denk gelen özelliklerinin birbirlerinden farklı olabileceği sonucuna ulaşıldı. 

 

Klinik ortamlarda uygulamaya karar vermede veya riskli bebeğin gelişimsel olarak izlenmesinde ICF’in temel alanlarıyla karakterize edilmiş değerlendirme araçlarının seçiminin spesifik müdahale yöntemlerinin belirlenmesinde hayati bir öneme sahip olduğu vurgulanan çalışmada, değerlendirme materyaline karar vermede en önemli adımın; beden işlevselliği, aktivite ve katılımı içeren değerlendirmenin amacı olduğu ifade edildi. 

 

Öğr. Gör. Bingöl poster bildiri olarak sunduğu ikinci çalışmasında, 2013-2014 arasında İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren sekiz farklı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçlarını bilim camiası ile paylaştı. 

 

Diğer yerleşim yerlerine göre kültürel çeşitlilik bakımından daha zengin; sosyoekonomik ve eğitim düzeyi bakımından ise daha düşük seviyede olduğu için Gaziosmanpaşa ilçesinin seçildiği araştırmada, Serebral Palsili hasta annelerinin yaşam kalitesinin birçok faktörden etkilendiği ve bu faktörlerin başında fiziksel engelli birey sayısı, aylık kazanç, Serebral Palsi tipi, aile yapısı, annelerin iş ve uğraşıları, medeni durumları, konut mülkiyeti ve sağlık güvencesinin geldiği ifade edildi.