Muş Alparslan Üniversitesi
 
Türkçede Topluluk Hanesi Kavramı