Muş Alparslan Üniversitesi
 
Kadim Medrese ve Kültür Merkezlerinden Koğak