Muş Alparslan Üniversitesi
 
Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısında Yeni Dönem Çalışmaları Konuşuldu

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi 2018-2019 Akademik Kurul Toplantısı, Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın katılımıyla yapıldı. Rektör Yardımcımız ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Nevin Turan Özek ve Dr. Öğr. Üyesi Celal Öney ile Genel Sekreterimiz Harun Demir’in de iştirak ettiği toplantıda, fakültenin akademik kadrosu hazır bulundu.

 
17 Eylül 2018’de başlayacak yeni akademik yılda fakülte ve bölümler bazında gerçekleştirilecek çalışmaların ve yeni döneme ilişkin hazırlıkların ele alındığı Akademik Kurul Toplantısında, akademik ve idari konular görüşülüp akademisyenlerin önerileri istişare edildi.

 

Akademik Kurul Toplantısı öncesinde akademisyenlere hitap eden Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, yükseköğretim konusunda Türkiye genelinde ve Muş özelinde yaşanan sorunlara ilişkin samimi ve bilimsel bir bakış açısı ile gerçekçi adımlar atılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Polat, üniversitenin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde üretilecek çözümlere odaklanılması hâlinde, başta öğrencileri olmak üzere bütün paydaşları için daha etkili bir kurum hâline geleceğine inandığını dile getirdi. 

 

“Öğrencilerin ihtiyaç ve talepleriyle yakından ilgilenerek bir gönül köprüsü kurmanızı istiyorum.”

Prof. Dr. Polat, üniversitemizin, akademisyen sayısı ve niteliği dikkate alındığında yeni kayıt yaptıran öğrenci profili açısından hak ettiği düzeye henüz ulaşmadığını söyledi. Mezunlarımızın KPSS gibi alan sınavlarında gösterdiği kayda değer başarının ise verilen eğitim açısından daha iyi bir noktaya doğru ilerlendiğini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Polat, önümüzdeki dönemde daha yüksek profilli öğrencileri bölümlerimize kazandırmak için yapılacak tanıtım çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti.

 

Prof. Dr. Polat şöyle konuştu: “Öğrencilerimizin memnuniyet anketlerinde, YKS tercih eğilimleriyle zıt bir şekilde üniversitemizi başarılı bulması, gerek öğretim elemanlarımızın gerekse de kurumsal altyapımızın belirli bir olgunluğa eriştiğini ispatlıyor. Bu memnuniyeti birkaç basamak daha yukarı taşımak hepimizin görevidir. Dolayısıyla siz akademisyen arkadaşlarımdan bölümlerinizdeki öğrencilerin ihtiyaç ve talepleriyle yakından ilgilenerek bir gönül köprüsü kurmanızı istiyorum.

 

Öğrencilerimizin son yıllarda genel başarı seviyesinin yükselmesinin altındaki önemli sebeplerden biri de hocalarımızın ders yoklamaları konusunda ciddiyetle hareket ederek devamsızlıklara müsamaha göstermemesidir. Eğitim kalitesini yükselten bu uygulamamızı da bütün birimlerimizde sürdüreceğiz.”