Muş Alparslan Üniversitesi
 
İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme Konusunda Üniversitemizden Önemli Akademik Katkı

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi  Zeliha Tekin’in  ''İşletmelerde Bilgi, İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme Yönetimi'' adlı kitabı yayınlandı. Kitabın işletme yöneticilerine, üniversite öğrencilerine, akademisyenlere ve bilgi, inovasyon, yeni ürün geliştirme gibi konulara ilgi duyan herkese faydalı olması ve farklı bir bakış açısı kazandırması hedefleniyor.

 

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Tekin, “Bilgi yönetimi,  işletmelerin mal ve hizmet geliştirme performansına katkı sağlamakla birlikte inovasyon yeteneğinin gelişmesinde ve inovasyon sürecinde aracı görevini üstlenmektedir. Şöyle ki, işletmeye fayda sağlayacak mal, hizmet ve sürecin geliştirilebilmesi için yazılı olan veya olmayan bilgiler, en ideal inovasyon fikrini bulmada ve hayata geçirmede önemli rol üstlenmektedir. İş ve pazarlama dünyası açısından önemi büyük olan bilgi ve inovasyon yönetimi, işletmelerin iş ve pazar stratejileri oluşturmalarında, finansal güç kazanmalarında, pazar payını artırmalarında daha da önemlisi sürdürülebilir bir şekilde büyüyebilmelerinde günden güne önemi artan bir etkiye sahiptir. Bilgi ve inovasyon yönetimi, uzun soluklu öğrenim sürecini, bilgi tasarımını ve bilgi alışverişini bünyesinde barındıran, gün geçtikçe önemi daha da anlaşılan ve artan bir disiplindir. İşletmenin bilgi yönetimi konusunda uzmanlaşması ve pazar odaklı bir yaklaşım sergilemesi, inovasyonun kabul edilmesinde ve inovasyon faaliyetlerinin değere dönüşmesinde, yeni ürün geliştirmede büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

 

Üniversite ailesi olarak Dr. Öğr. Üyesi Tekin’i tebrik eder, akademik çalışmalarında başarılarının devamını dileriz.