Muş Alparslan Üniversitesi
 
Akademisyenlerimiz TRT Kurdi’de Yayınlanan “Vengê Ma” Programına Katıldı

Akademik personelimizden Dr. Öğr. Üyesi Murat Alanoğlu ve Öğr. Gör. Hatip Erdoğmuş, TRT Kurdi ekranlarında yayınlanan “Vengê Ma” (Bizim Sesimiz) programına konuk oldu. Zazaca hazırlanan programda; Zazaların tarihi, yerleşim alanları, adlarının kökeni, nüfus yapıları, Zazaca yayıncılık, üniversitelerde ve MEB bünyesinde Zazaca dersinin verilmesi, Kürt Dili ve Edebiyatı bölümümüzde verilen Zazaca dersinin içeriği ve bölüm mezunlarımızın istihdam imkânları masaya yatırıldı. 

 

Programda öncelikle Zaza adına değinerek bu adlandırmanın kaynağı ve ne zamandan beri kullanıldığına işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Alanoğlu, bu adın tarihi kaynaklarda nasıl geçtiği ve Osmanlı belgelerine ne şekilde yansıdığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zaza, Dımili ve Kırd isimlerinin kökenine ve kullanım alanlarına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Alanoğlu, Zazaların tarih boyunca yaşadıkları bölge ve şehirlerden de bahsederek Zazaların günümüzdeki demografik ve sosyal yapılarına ilişkin bilgiler aktardı. Zaza beyliklerine de değinen Dr. Öğr. Üyesi Alanoğlu, Zaza beyliklerinden Mirdasi, Süveydi, Pir Hüseyinoğulları, Pazukiler ve Dımili (Donboli) mirlerinin yerleştikleri coğrafya ile siyasi, sosyal ve imar faaliyetlerinden söz etti.

 

2002 yılından itibaren Türkiye’de demokratikleşme yönünde önemli adımlar atıldığına işaret eden Öğr. Gör. Hatip Erdoğmuş ise söz konusu gelişim sürecinde Türkiye’de konuşulan farklı dil ve lehçelerle ilgili atılan adımların ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Öğr. Gör. Erdoğmuş, Türkiye’deki dört üniversitede Kürtçeyle ve Zazacayla ilgili lisans ve yüksek lisans programlarının açılmasının yanı sıra ortaokullarda seçmeli Kurmanci ve Zazaki derslerinin okutulmaya başlanmasının da devrim niteliğinde sayılabilecek gelişmeler olduğunu belirtti. 

 

Fen Edebiyat Fakültemiz bünyesindeki Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerinin ikinci sınıftan itibaren Zazaca dersi aldıklarını belirten Öğr. Gör. Erdoğmuş, “Bu dersimizde öğrencilerimizin, gramerin yanında folklor derlemeleri kapsamında Zazaların yoğun yaşadığı Varto, Mutki ve bazı köylerimizde araştırmalar yapmalarını da sağlayarak kaybolmaya yüz tutmuş kimi kültür öğelerini kayıt altına almaya çalışıyoruz.” dedi. 

 

Bölüm öğrencilerinin gittikleri yerlerdeki yaşlılarla görüşerek tecrübe aktarımının yanında Zazaca anlatılan masalları, tekerlemeleri, efsaneleri, türküleri, ninnileri de kayıt altına alarak kültürün devamlılığına katkı sağladıklarına dikkat çeken Öğr. Gör. Erdoğmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle son yıllarda farklı alanlarda Zazaca birçok eserin verildiğini görmekteyiz. Bunların içerisinde bir tefsirin de olması bizleri mutlu etti. Şu ana kadar Zazaca seçmeli dersinin okutulması için mezunlarımızdan 15’i öğretmen olarak atandı. Önümüzdeki yıllarda bu sayının artacağını tahmin ediyoruz. 

 

Mezunlarımız MEB bünyesinde öğretmen ve üniversitelerde akademisyen olarak kariyer yapabilecekleri gibi Zazaca yayın yapan medya kuruluşlarında ve yayınevlerinde de iş bulabilmektedirler. Yarınlarda iş sahalarının daha da artacağını umuyor ve gençlerimize kendilerini Zazaca konusunda iyi yetiştirmelerini öneriyoruz.”