İlahiyat Vizyon Programı Başarıyla Tamamlandı

Üniversitemiz, İslami İlimler alanında eğitim alan öğrencilerin farkındalıklarını artırmak ve sorumluluklarına vurgu yapmak amacıyla Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu (TİDEF) ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen İlahiyat Vizyon Programına ev sahipliği yaptı. Programa Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer, Genel Sekreterimiz Öğr. Gör. Harun Demir, akademik ve idari personelimiz ile çok sayıda öğrencimiz katıldı.

 

Tam gün süren ve üç oturum hâlinde düzenlenen program, materyal dağıtımı ile başladı ve kayıt yaptıran her öğrenciye salona girişinde kitap hediye edildi. İslami İlimler Fakültesi Öğrencisi Mücahit Polat’ın Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

 

TİDEF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yelek, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “TİDEF olarak İlahiyat Vizyon Programlarımızın on birincisini Muş’ta gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin tüm illerinde Millî Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak programlar düzenledik. Bu programları düzenleme amacımız ilahiyat eğitimi alan öğrencilerin farkındalıklarını artırmak ve sorumluluklarına vurgu yapmaktır. Programımızın verimli geçmesini cenabı Allahtan niyaz ediyorum.” şeklinde konuştu.

 

İlim Yayma Cemiyeti Muş Şubesi Başkan Yardımcısı, İslami İlimler Fakültesi Öğr. Gör. Yusuf Kenan Atılgan, İslami ilimler öğrencilerine yönelik yürüttükleri çalışmalara dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi: “İlim Yayma Cemiyeti olarak öğrencilerimize yönelik farklı kurslar düzenledik ve düzenlemeye de devam ediyoruz. Üç yıl sürmesi planlanan İlahiyat Akademi isimli bir projemiz var. Toplam altı dönemden oluşacak bu projemiz ile öğrencilerimize Temel İslami Bilim derslerini tamamen Arapça olarak vermeyi planlıyoruz. Verimli geçmesini temenni ettiğim bu programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

 

“Müslümanların her alanda söyleyecek sözlerinin olması gerekir.”
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer konuşmasında, üniversitemizin içeriğiyle ve hedefleriyle son derece kapsamlı böylesi bir programa ev sahipliği yapmasından ötürü duyduğu mutluluğu dile getirdi. Prof. Dr. Tüzer sözlerini şöyle sürdürdü: “Programın adı İlahiyat Vizyon Programı. Vizyon denince aklıma bakış açısı geliyor. Bir bakış açısı çok dar da geniş de olabilir. İslam, hayatın her alanına dokunan bir din olduğu için Müslümanların her alanda söyleyecek sözlerinin olması gerekir. Bu da geniş bir bakış açısı ve doğru bir vizyona sahip olmakla mümkündür. Bunun örneklerini Hz. Peygamber döneminde görüyoruz. Öte yandan felsefe ve tasavvuf da İslam ilim sahasının ve medeniyetinin birikiminde önemli roller oynamıştır. Çünkü felsefe ve tasavvuf, insanların bakış açılarını, vizyonlarını genişleten iki önemli yöntemdir. Bu güzel programı düzenleyen herkese yürekten teşekkür ediyor ve programın verimli geçmesini temenni ediyorum.”

 

Programın ilk oturumunda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürbüz Deniz, “İslam Düşüncesinde İnsan”, ikinci oturumda İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Kavak, “Klasik ve Modern Dönemde Âlim Olmak” ve üçüncü oturumda Eğitimci Yazar Ramazan Kayan, “İhlas ve İstikamet Üzere İslam’a Hizmet” başlıklı seminerler verdi.

 

“Kabiliyetlerimizi bilmezsek şaşkın şaşkın dolaşırız.”
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürbüz Deniz, Kur’an-ı Kerim’de ortaya konulan insan prototipi çerçevesinde görüşlerini paylaştığı konuşmasında, konuyu insanın kendini tanıması ve sınırlarını bilmesi bağlamında tartıştı. İnsanın kabiliyetlerini bilmemesi hâlinde, hayat boyu şaşkın şaşkın dolaşacağını söyleyen Prof. Dr. Deniz, bu durumdaki bir insanın da yeteneklerini yanlış işlerde kullanabileceğini belirtti. İsyan ve ünsiyet kavramlarının üzerinde duran Prof. Dr. Deniz, insan için iyiliğin esas, kötülüğünse araz olduğunu ifade etti.

 

İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Kavak, içinde bulunduğumuz çağda arzu edilen bir âlim profiline ulaşmak adına birlikte gayret sarf etme amacının önemine işaret ederek, günümüzde âlim algımızla ilgili neyi kaybettiğimizi hatırlamanın gerekliliğini vurguladı.

 

İslam toplumunda tarihsel süreçte ulemanın ne şekilde teşekkül ettiğine ilişkin bilgiler aktaran Doç. Dr. Kavak, âlimlerin ilmi temsil eden ve aktaran bir zümre olduğunu söyledi. Medeniyetimizde, âlim vasfının kazanılmasında ilmin amel için öğrenilmesinin öncelendiğine dikkat çeken Doç. Dr. Kavak, istikamet üzere olmanın ve kitapların yanı sıra ve kitaplardan ziyade hoca vasfını kazanmış öncü şahsiyetlerin yol göstericiliğinde ilim tahsil edilmesinin tavsiye edildiğinin altını çizdi.

 

Eğitimci Yazar Ramazan Kayan, “İhlas ve İstikamet Üzere İslam’a Hizmet” başlıklı konuşmasında Müslümanların kardeşlik hukuku üzerinde durdu. Dünyanın her yerinde Müslümanların umutla Türkiye’ye baktığına dikkat çeken Kayan, ümmetin yaşadığı problemlerin hepimizin ortak imtihanı olduğunu söyledi. Emperyalist güçlerin işgali altındaki İslam coğrafyalarında yaşanan acıları yeterince tarif etmeye güç yetiremediğini ifade eden Kayan, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’ın Arakan bölgesindeki kişisel gözlemlerini katılımcılarla paylaştı.

 

Üçüncü oturuma iştirak eden Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Ramazan Kayan’a ve TİDEF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yelek’e hediyeler takdim etti ve öğrencilere katılım belgesi verdi. Mustafa Yelek’in teşekkür konuşması ile sona eren programa katılan bütün öğrencilere salon çıkışında katılım belgeleri dağıtıldı.

 

Etkinliğin tamamını izlemek için aşağıdaki bağlantılya tıklayabilirsiniz:

 

İlahiyat Vizyon Programı