Öğretim Görevlimiz Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi’nde Bildiriler Sundu

Genel Sekreter Yardımcımız Öğretim Görevlisi Ferit Uslu 29-31 Mart 2018 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 6. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi’nde “Örgütsel Bağlılıkta Negatif Etki: Tükenmişlik Sendromu” ve “İşletmelerde Zaman Yönetimi: İşletmelerde Endüstri 4.0 ile Ölü Zamanı Sınıflamak” başlıklı bildirileri sundu.


 
Öğr. Gör. Uslu ilk bildirisinde, bireyin örgüte olan sadakati, çalıştığı işi benimsemesi, işiyle özdeşleşmesi ve iş arkadaşlarıyla uyumlu çalışmasının karşılığı olan “örgütsel bağlılık” ile iş sırasında herhangi bir konuda başarısız olmaya veya çok çalışmaya bağlı olarak kişide oluşan enerji kaybı, yıpranma, isteklere cevap verememe, ümitsizlik, yorgunluk, iş yerine ve çalışanlara karşı negatif duygular hissetme gibi belirtileri olan “tükenmişlik sendromu” arasındaki ilişkiyi anlattı.


 
“İşletmelerde Zaman Yönetimi: İşletmelerde Endüstri 4.0 ile Ölü Zamanı Sıfırlamak” adlı bildirisinde dijital dönüşümün en büyük dalgası, akıllı sistemler ve internet tabanlı çözümlerle karakterize edilen endüstrileşme devrimlerinin dördüncü nesli Endüstri 4.0 ile zaman yönetimi hakkında bilgiler aktaran Öğr. Gör. Uslu, Endüstri 4.0’ın teknolojilerin yararsız tüketimini azaltılacağını, iş süreçlerinde harcanan toplam zamanı kısaltarak pazara hızlı ulaşmayı kolaylaştıracağını, esnek ve eş zamanlı üretim ile maksimum düzeyde verimli üretimin yapılabileceğini söyledi.