Öğretim Üyemiz Eğitimde Değişim, Dönüşüm ve Verimlilik Konusunda Bir Bildiri Sundu

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İmran Gür, Dünyada ve Türkiye’de Sosyal bilimler alanındaki problemleri tespit etmek, dile getirmek, gidermek ve çözüm yolları oluşturmak, tanışmak ve geleceğe yönelik planlamalar gerçekleştirmek amacıyla İstanbul’da düzenlenen 1. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresinde, “The Alternatives of Modernization in Education: The Change, The Transformation and The Efficiency in Education” başlıklı bir bildiri sundu.