Öğretim Elemanımız Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansına Katıldı

Araştırma Görevlimiz Dr. Ramazan Şamil Tatık, 12-14 Ekim tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen “II. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı”na katılarak “Araştırma Üniversitesinde Temel Unsur: Öğretim Üyelerinin Kariyerde Yükselme ve Ölçütleri” isimli araştırmasını sundu.

 

Dr. Ramazan Şamil Tatık, temel amacı yükseköğretim alanında ortak çalışmalar için zemin yaratabilmek ve günümüz yükseköğretim dünyasında beliren yeni eğilimleri, araştırma sonuçlarını ve kavramsal bakış açılarını paylaşmak ve tartışmak olan konferanstaki sunumunda, öğretim üyeliğine geçişte ve unvanın yükselmesinde önemli görülebilecek kriterlere değindi.

 

Çok sayıda akademisyenin ilgi gösterdiği konferansta, yükseköğretimin dünyadaki ve Türkiye’deki yönelimi, rolü, organizasyonu ile birlikte her geçen gün değişen talepler, fırsatlar, beklentiler ve sorunlar bağlamında makro politikalar, modeller, reform hareketleri ve yöntem önerilerine odaklanıldı.