Unvanı Adı-Soyadı  Birimi Görevi
Prof. Dr. Ekrem ALMAZ Fen Edebiyat Fakültesi Başkan
Doç. Dr. Zekeriya ÇAM Eğitim Fakültesi Üye
Doç. Dr. Bünyamin SARİKAYA Eğitim Fakültesi Üye
Doç. Dr. Mehmet SALMAZZEM İslami İlimler Fakültesi Üye
Doç. Dr. Canan DEMİR YILDIZ  Eğitim Fakültesi Üye
Doç. Dr. Fuat KORKMAZER Sağlık Bilimleri Fakültesi Üye
Doç. Dr. Halil ALKAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Üye
Doç. Dr. Atike YILMAZ Spor Bilimleri Fakültesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Necmettin ÇİFTCİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Üye

 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başvuru Formu

Etik Kurul Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

OLUŞTURULMA TARİHİ: 17-05-2022 12:55 |