Unvanı, Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. Murad Aydın ŞANDA Başkan
Prof. Dr. Ömer Faruk ALTUNÇ Üye
Doç. Dr. Abdullah AYDIN Üye
Doç. Dr. Teceli KARASU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hasan TASALI Üye
Dr. Öğr. Üyesi Özmen İSTEK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Adem AKTAŞ Üye
Öğr. Gör. Cengiz ALMAZ Üye
Sedat DEMİR Üye

 

OLUŞTURULMA TARİHİ: 26-08-2021 14:11 |