images

Üniversitemiz Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Muş İline Adapte Bal Arısı Ekotiplerini Belirleme Çalışmalarına Başlandı.

Son yıllarda arıcılık alanında çalışmalar başlatan Muş Alparslan Üniversitesi Muş İline özgü ve bölgesel koşullara adapte olmuş arı ekotiplerin tespiti ve sınıflandırması için önemli bir noktaya erişti. 

İlimiz sınırları içinde uzun yıllardır doğada (ağaç, taş kovuğu) yaşadığı çevre köylülerce tespit edilen bal arılarından morfolojik ve moleküler çalışmalar yapılmak üzere örnekler toplanması için öğretim elemanlarımız arazi çalışmalarına başladı. Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın da içinde bulunduğu bir ekip, Varto ilçesinde 1650 rakımın üzerindeki bölgelerde arazi çalışması yaparak incelemelerde bulundu. Köylülerin desteğiyle yerini tespit ettikleri kaya kovuğuna yuvalanmış arıların en az 1 asırlık bir koloni olduğu düşünülüyor. 1967 yılında Almanya’ya göç etmiş bir bölge sakininin hatıralarından yola çıkılarak Varto bölgesindeki dağlık alanda çalışma yürüten üniversite personelimiz keşfini yaptıkları arıların değişmemiş olması durumunda Muş ili bölge koşullarına adapte olmuş bir ekotip olabileceği tahmin ediliyor. Çocukluk yıllarından bu yana kaya kovuğunda bal arısının olduğunu belirten köylü, çocukluğunda 16 yıl boyunca rast geldiği, en son 30 yıl önce gördüğü arı kolonisini tekrar görmekten dolayı son derece heyecanlı olduğunu belirtti. Doğal ortamda bu kadar uzun hayatta kalan koloninin hastalıklara karşı dirençli ve zorlu bölge koşullarına uyumlu özel bir ırk olabileceği düşünülüyor. Bu bağlamda ilgili bal arısının özelliklerinin tespiti için yakın zamanda Üniversitede moleküler ve morfolojik çalışmaların başlatılacağı belirtildi.
Muş’un coğrafi yapısı ve ballı bitkilerce zengin yapıya sahip olması özellikle yaz aylarında bal arısı yetiştiricileri tarafından yoğun olarak ziyaret ediliyor. Ancak kış aylarında havaların soğuk olması ve elverişsiz iklim şartları sebebiyle arı yetiştiricileri arılı kolonilerini kışlatmak için sıcak yerlere göç ediyor. Bu durumun önüne geçmek ve arı yetiştiricilerine uygun ortam sağlamak amacıyla tespit edilen bu arı ırkı Üniversitemiz öncülüğünde araştırılmaya başlandı.OLUŞTURULMA TARİHİ: 16-09-2022 05:03 |