Uluslararası Araştırmacı Projelerine Başvuru Duyurusu

YÖK'ten uluslararasılaşma için yeni destekler: Uluslararası Araştırmacı Projeleri

Yükseköğretim Kurulu tarafından doktora öğrencileri ve araştırmacıların dünyanın seçkin üniversitelerinde uluslararası standartlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla başlatılan “Uluslararası Araştırmacı Projeleri" kapsamda,

  • Araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan doktora öğrencilerinin Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik alanlarındaki tez konuları hakkında araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilmelerine ilişkin Temel Bilimlerde Genç Beyinler Projesi (GEP),
  • Doktora eğitimini tamamlamış araştırma görevlisi veya Dr. öğretim üyelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik alanlarında doktora sonrası çalışmalar için yurt dışına gönderilmelerine ilişkin Doktora Sonrası Araştırma Projesi (DOSAP),
     
  • Öğretim üyelerinin yurt dışı akademik izin (Sabbatical) kapsamında 11 inci Kalkınma Planındaki öncelikli alanlarda araştırma yapmak üzere, yurt dışına gönderilmelerine ilişkin Akademik Birikim Projesine (AKAP) başvurular açılmıştır.

Başvuru yapmak isteyen araştırmacıların, 26 Nisan 2023 Çarşamba- 12 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar https://yoksis.yok.gov.tr/ adresinden giriş yaptıktan sonra Genel İşlemler à YÖK Bursları ve Destekleri menüsünden başvuru yapması gerekmektedir.

Sistem üzerinden başvuruda bulunan araştırmacıların sisteme yüklemiş oldukları evrakları (çalışma raporu ve kabul mektubu) ilgili üniversitenin değerlendirmesi, gerekli şartları taşıdığına karar verilen başvuruları YÖKSİS üzerinden 15 Mayıs- 26 Mayıs 2023 tarihleri arasında onaylaması,

Üniversitenin onayladığı başvurular için alacağı senato veya üniversite yönetim kurulu kararını rektörlük üst yazısı ekinde 9 Haziran 2023 tarihine kadar Başkanlığımıza iletmesi gerekmektedir.

Söz konusu programların Usul ve Esaslar'ı için tıklayınız.

 

 

OLUŞTURULMA TARİHİ: 26-04-2023 13:17 |