images

Muş Alparslan Üniversitesi 2023 Yılı Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) Çağrısına Dair Duyuru

Değerli Bilim İnsanları!

Üniversitemiz bilimsel yayın ve projeler vasıtasıyla, akademisyenlerinin gelişimine katkı sunmayı amaçlarken, aynı zamanda yüksek lisans ve doktora programları ile de genç bilim insanlarını desteklemeyi hedeflemektedir. Bu amaçla TAPKOB Yönetim Kurulu kararıyla aşağıda belirtilen tarihler arasında Kapsamlı Araştırma, Yüksek Lisans Ve Yurt Dışı Araştırma Proje çağrısına çıkılmasına karar verilmiştir.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler ülkemizde 11 ilimizi etkilerken, depremin yaralarının sarılması amacıyla ülke çapında adeta bir seferberlik hali yaşanmaktadır. Muş Alparslan Üniversitesi TAPKOP yönetim kurulunun 14.03 2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile Kapsamlı Araştırma Projeleri Desteği altında Deprem Özel Proje çağrısına çıkılmasına karar verilmiştir. Bu sayede ülkemizin deprem gerçeğine bilimsel anlamda yapılacak katkılara da destek sunulması hedeflenmektedir.

Amaç ve Hedefler

Belirlenen tarihler arasında başvurusu yapılan, hakem süreci olumlu sonuçlanan ve komisyon tarafından da desteklenmesi uygun görülen projelerin uygulanması için destek verilecektir. Dünya ve ülkemizin içerisinde olduğu koşullar da göz önüne alınarak projelerin gerçekçi, katma değer yaratacak, toplumsal fayda sağlayacak ve orijinal projeler olması bu başvuru sürecinde önem arz etmektedir.

Proje Başvuruları ve Bursiyer Ödemeleri

Proje başvuruları, BAP Otomasyonu (http://bap.alparslan.edu.tr/index.php?act=login) üzerinden yapılacaktır. Lisansüstü Tez Projeleri (4902) destek miktarları için üst limit 15.000 TL, Kapsamlı Araştırma Projeleri (4901) için 45.000 TL, Üniversite Sanayi İş Birliği için

70.00 TL (Bu başvuru, yürütücüsü İnönü Üniversitesinden olmak koşuluyla sadece İnönü Üniversitesine yapılabilecektir. Bu başvuru türünde yıl boyunca başvuru yapılabilmektedir) olarak belirlenmiştir.

Desteklenecek projelerin Muş Alparslan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesine uygun bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Lisansüstü tez projelerinde bursiyer çalıştırılacak ise burs miktarı ve süresinin YÖK mevzuatında belirtilen limitler göz önüne alınarak belirlenmesi gerekmektedir.

Üniversite Dışından Araştırmacıların Projede Yer Alması

Üniversitemiz tarafından desteklenecek projelerde üniversitemiz dışından araştırmacılar yer alabilir.

Çağrıya Özel Hususlar

Aşağıdaki koşulları sağlayan başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

1- Araştırma projesi başvurusu yapacak yürütücünün, MAUN BAP Yönergesinin 10.

Maddesinde belirtilen TÜBİTAK ön başvuru koşulunu sağlaması gerekmektedir.

2- Tüm proje türleri için MAUN BAP Yönergesinin 10. Maddesinde başvuru yapan yürütücünün Web of Science (WOS), h-indeks değerinin Fen Bilimleri alanında en az 3 (üç), Sosyal Bilimler alanında 1 (bir) değerini sağlaması zorunludur.

Yukarıda belirtilen ön koşulları sağlayan yürütücülerin projeleri, aşağıdaki tabloda belirtilen kriterlere göre puanlama yapılmak suretiyle sıralamaya tabi tutulacaktır.

Araştırma ve geliştirme niteliği olmayan, daha önce yapılmış ve tekrar niteliği taşıyan, malzeme ve hizmet alımlarına ait proforma faturaları olmayan, Etik Kurul Belgesi bulunmayan (Etik Kurul Belgesi, kurulun toplanma süresine göre başvuru yapıldıktan sonra sözleşme yapılmadan önce teslim edilebilir) projeler destek kapsamı dışında tutulacaktır.

Toplantı, çalıştay düzenleme ve bunlar için ikram bedeli, istatistik analiz bedelleri gibi talepler proje bütçesi içerisinde yer alamayacaktır.

Başvurusu Süreci

Başvuru Başlangıç Tarihi: 16.03.2023

Başvuru Bitiş Tarihi: 16.04.2023

 

 

İletişim:

Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek (BAP Koordinatörü) Adnan AVCI (BAP Görevlisi)

Ferit TANIŞ (BAP Görevlisi)

 

OLUŞTURULMA TARİHİ: 16-03-2023 08:06 |