S.No Adı Soyadı  Görevi Birimi
1 Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT Koordinatör Rektörlük
2 Dr. Öğr. Üyesi Fevzi İnan DÖNMEZ Koordinatör Yrd. Eğitim Fak.
3 Dr. Öğr. Üyesi Vedat BAYDAR Üye İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
4 Dr. Öğr. Üyesi Özer KURT Üye Uygulamalı Bilimler Fak.
5 Doç. Dr. Muaz SEYDAOĞLU Üye Fen Edebiyat Fak.
6 Dr. Öğr. Üyesi Erman ERDOĞAN Üye Müh. Mim. Fak.
7 Dr. Öğr. Üyesi Turan GÜLER Üye Sosyal Bilimler Ens.
8 Doç. Dr. Erdal KORKMAZ Üye Fen Bilimleri Ens.
9 Doç. Dr. Mustafa Önder ŞEKEROĞLU Üye Beden Eğitimi ve Spor YO
10 Arş. Gör. Dr. Abdulsemet GÜNEK Üye İletişim Fak.
11 Arş. Gör. Cuma FİDAN Üye Sağlık YO
12 Öğr. Gör. Mesut BOZYEL Üye Teknik Bilimler MYO
13 Öğr. Gör. Hasan BİNGÖL Üye Sağlık Hizmetleri MYO
14 Öğr. Gör. Ahmet ÇİÇEK Üye Sosyal Bilimler MYO
15 Öğr. Gör. Metin KARABURUN Üye Malazgirt MYO
16  Öğr. Gör. Mehmet Latif CANDEMİR Üye Bulanık MYO
17 Öğr. Gör. Hüseyin Mete GÜNDOĞDU Üye Varto MYO
18 Öğr. Gör. Ferit USLU Üye Genel Sekreterlik
19 Öğr. Gör. Cengiz ALMAZ Üye Bilgi İşlem Daire Bşk.
20 Murat ÜNAL Üye Öğrenci İşleri Daire Bşk.

 

OLUŞTURULMA TARİHİ: 26-08-2021 13:53 |