Muş Alparslan Üniversitesi
 
Belge Sağlama (TÜBESS)
Anasayfa

 Tübess Tez isteme İşlemleri;

Tübess üzerinden belge sağlama kurum yöneticisi Muş Alparslan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığıdır. Kütüphanemiz TÜBESS aracılığı ile  tezlerin basılı (print) halini isteyen kullanıcılara verir.

İstekte bulunmadan önce, aradığınız tezin YÖK Tez Merkezi (https://tez.yok.gov.tr) üzerinden indirilip indirilemediğini kontrol ediniz; yalnızca İNDİRİLEMEYEN tezlerin basılı kopyalarına üniversite kütüphanemiz aracılığıyla erişebilirsiniz.

TÜBESS sorumlusu tarafından TÜBESS sistemine girilecek olan tez isteğiniz YÖK’ten karşılandıktan sonra, form üzerinden belirttiğiniz e-mail adresinize tarafımızdan bilgi verilecek ve istekte bulunduğunuz tezin çıktısını teslim almak için Muş Alparslan Üniversitesi Dökümantasyon Dairesi Başkanlığına gelmeniz istenecektir.

Tez isteğinde bulunmak için aşağıdaki TÜBESS tez isteme formunu doldurarak tubess@alparslan.edu.tr adresine mail atınız.