Prof. Dr. Abdüllatif TÜZER [Rektör Yardımcısı]
Anasayfa


1973 yılında Antalya’nın Kaş ilçesinde doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimi Kaş’ta tamamladıktan sonra lise eğitimine Antalya İmam Hatip Lisesinde devam etti. 1991’de Antalya İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. Burada hazırlık sınıfına devam etti ve birinci sınıftan sonra yatay geçişle Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin öğrencisi oldu. 1996’da söz konusu fakülteden birincilikle mezun olduktan sonra bir yıl Bingöl Çeltiksuyu İlköğretim Okulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak çalıştı. 1997’de Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Din Felsefesi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Lisansüstü eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde devam etti. 1999’da “Pascal’da Fideizm ve Gazali Açısından Bir Değerlendirme” başlıklı teziyle yüksek lisansını; 2005’te “Bir Felsefe Problemi Olarak Dini Tecrübe ve Mistisizm” başlıklı teziyle de doktorasını tamamladı. 2009’da Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne Sistematik Felsefe ve Mantık Yardımcı Doçenti olarak atandı. Cumhuriyet Üniversitesinde Bölüm Başkan Yardımcılığı, Türk-İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Konservatuar Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011’de Felsefe Bilim Dalında doçent unvanını aldı ve aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne doçent olarak atandı. 2015 yılında Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde doçent olarak göreve başladı. 2016’da Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalına profesör olarak atandı. Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer’in başta din felsefesi olmak üzere ahlak felsefesi, bilgi felsefesi ve eğitim felsefesi alanlarında telif ve tercüme eserleri ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Türkiye’deki çeşitli felsefi dergilerde editör ve yayın kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Etkin bir üye olarak Din Felsefesi Derneğinin çalıştay, sempozyum, konferans tarzı faaliyetlerinin organizasyonlarında yer almakta, bu sayede Türkiye’de din felsefesinin gelişmişine katkı sunmaya çalışmaktadır.