Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa

   
 

Unvanı, Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğretim Üyesi  Zeliha TEKİN

Müdür

 Dr. Öğretim Üyesi  Zekeriya ÇAM

Üye

 Öğr. Gör.  Sedat KAYA

Ruken Ekici BABA                                                

Üye

Üye