>
 
Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu (BAP)
Home

Üniversitemiz Senatosunun 08/11/2012 tarihli ve 7 sayılı toplantısında alınan 17 numaralı karar gereği, Üniversitemiz “Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu (BAP)”  aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur.Prof. Dr. Abdüllatif TÜZER          (Rektör Yardımcısı, Başkan)          

Yrd. Doç. Dr. Ömer ESEN          (BAYPUAM Müdürü, Başkan Yrd.)

Doç. Dr. M. Kamil COŞKUN          (Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü)

Doç. Dr. Esin KAYA          (Fen Bilimleri Enstitü Müdürü )

Yrd. Doç. Dr. Kasım MÜMİNOĞLU  (Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Hasan Ali AYGÖR  (Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Cumhur TÜRK  (Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Hanifi KÖRKOCA  (Sağlık Yüksekokulu Müdürü) 

 Yrd. Doç. Dr. Atik ASLAN          (İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi)    

 Müh. Faruk BODIR                               (Bilgi İşlem Daire Başkanı)