Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu (BAP)
Anasayfa

Üniversitemiz Senatosunun 08/11/2012 tarihli ve 7 sayılı toplantısında alınan 17 numaralı karar gereği, Üniversitemiz “Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu (BAP)”  aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur.Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ           (Rektör Yardımcısı, Başkan)          

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ESEN           (BAYPUAM Müdürü, Başkan Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi R. Şamil TATIK           (BAYPUAM Müdür Yrd.)

Doç. Dr. Esin KAYA          (Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi )

Doç. Dr. Hanifi KÖRKOCA   (Sağlık Yüksekokulu Müdürü)

Dr. Öğr. Üyesi Berat ÇİÇEK           (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Cumhur TÜRK   (Eğitim Fakültesi Dekan Yrd.) 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali AYGÖR   (Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Kasım MÜMİNOĞLU   (Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynal TOPALCENGİZ      (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Yrd.)