Muş Alparslan Üniversitesi
 
Yeşil Kampüs ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa

Adı-Soyadı  

 Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Mahir  ÖZKURT 

Dr. Öğr. Üyesi Salih ÖZER            

Müdür

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Sedat SEVEN

Üye