Muş Alparslan Üniversitesi
 
Kampüs Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa

Adı-Soyadı  

 Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali AYGÖR

Merkez Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi  Ekrem ALMAZ

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BATTAL

Üye

Arş. Gör. Erman ERDOĞAN

Üye

Arş. Gör. Asim MANTARCI

Üye

Öğr. Gör. Süleyman YILDIZ

Üye

Öğr. Gör. Emin AĞRALİ

Üye