Muş Alparslan Üniversitesi
 
Senato
Anasayfa

Rektör

Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Murad Aydın ŞANDA

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Cevad SELAM

Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Esin KAYA

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Harun POLAT

İktisadi İdari Bil. Fak. Dekan V.

Prof. Dr. Abdullah KIRAN

İletişim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Tamella ALİYEVA

İslami İlimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Abdülcelil BİLGİN

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Bülent ÖZDALYAN

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Hüseyin KIRIMOĞLU

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Mustafa ALİCAN

Fen Bilimleri Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Sedat BOZARI

Beden Eğitimi ve Spor YO Müdür V.

Prof. Dr. Alper KARADAĞ

Varto MYO Müdürü

Doç. Dr.  Nevin TURAN ÖZEK

Malazgirt MYO Müdürü

Dr. Öğretim Üyesi Selçuk BAŞ

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü

Doç. Dr. Hanifi KÖRKOCA

Sosyal Bilimler MYO Müdürü

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ÖZALPER

Teknik Bilimler MYO Müdürü

Dr. Öğretim Üyesi M. Eşref ALKIŞ

Bulanık MYO Müdürü

Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Galip HALİDİ

Eğitim Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğretim Üyesi Süleyman AYDENİZ

Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa GÜNERİGÖK

İktisadi İdari Bil. Fak. Temsilcisi

Dr. Öğretim Üyesi M. Ali TÜRKMENOĞLU

İslami İlimler Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğretim Üyesi Bekir KARADAĞ

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğretim Üyesi Özgür DEMİR

İletişim Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğretim Üyesi Abdulsemet GÜNEK

Uygulmalı Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğretim Üyesi Onur ŞAHİN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğretim Üyesi Özmen İSTEK

Raportör                                        

Genel Sekreter Harun DEMİR