Bilimsel Araştırmalar-Yayınlar ve Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAYPUAM)
Anasayfa
  • Bilimsel Yayınlar Birimi

 

​              -Yrd. Doç. Dr. Ramazan Şamil TATIK

 

  • Araştırma Projeleri Birimi

 

​                -Öğr. Gör. Halil SEYMEN

 

  • Tercüme Birimi

 

​              -Okutman  Seyhan SAYIM

 

  • Girişimciliği Destekleme Birimi

​               

 

  • Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyon Birimi