Muş Alparslan Üniversitesi
 
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doktora Programımız Açıldı

 

Üniversitemiz, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ''Doktora'' programını akademik hayata kazandırdı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yer edinen siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve demografik konularda araştırmalar ve tezler üretecek olan program, tarih tutkusu olan adayları beklemeye başladı. 

 

Alana ilgi duyması, tarih bilgisinin ve araştırma kabiliyetinin belirli bir düzeyin üzerinde olması beklenen adaylar Milli Mücadele yılları, Cumhuriyet dönemi siyasi, iktisadi ve eğitim politikaları, Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihi, Türkiye Cumhuriyeti dış politikası gibi konularda son derece kapsamlı dersler alacak ve bu konularda bilimsel yöntemlerle araştırmalar yapacak. 

 

Tarih alanına dair temel bilgilere sahip olacak olan mezunlar tarihi konularda derinlemesine araştırma yapabilme ve Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki siyasi, idarî ve sosyal olayları analiz edebilme yetisi kazanacak. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalında ‘‘Doktora’’ derecesi almaya hak kazanacak olan mezunlar tarih ve arşivle ilgili kurumlarda kamu personeli ve akademisyen olarak çalışabilme olanağına sahip olacak.

 

‘‘Özellikle bölgenin ve Türkiye’nin geleceği açısından son derece önemli buluyorum.’’

 

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Alican konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni açılan doktora programının alandaki önemli bir boşluğu dolduracağını ifade eden Doç. Dr. Mustafa Alican’ın konu hakkındaki sözleri şu şekilde: ‘‘Muş Alparslan Üniversitesi olarak yeni bir doktora programı açmanın gururu içerisindeyiz. Sürekli olarak büyüyen Sosyal Bilimler Enstitümüzün öğrenci sayısı her geçen gür artıyor. Yüksek lisans ve doktora programları açmak bizim için fazlasıyla önemli. Bunu Muş’ta yapıyor olmak ayrıca bir öneme sahip bizim için. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı, özellikle modern Türkiye’nin gelişim süreci hakkında veri üretimi noktasında büyük bir önem taşıyor. Yüksek lisans ve doktora programlarının Muş ve diğer Doğu Anadolu illerinde açılması özellikle altı çizilmesi gereken bir olay. Bunun sebebi, özellikle bu tür programlarda yapılan doktora tezleri aracılığıyla bölge tarihinin de açığa çıkarılması. Büyük şehirlerde açılan doktora programlarında genellikle daha farklı konular üzerine çalışıldığı için bu bölgenin tarihinin açığa çıkarılması konusunda önemli eksiklikler söz konusu. Cumhuriyet döneminde Muş’un, çevre illerin ve bölgenin gelişimi, buradaki siyasetin, politikanın, kültürün, ekonominin, sosyal hayatın gelişimi ve dönüşümüyle ilgili doktora düzeyinde araştırmalar yapılmasını özellikle bölgenin ve Türkiye’nin geleceği açısından son derece önemli buluyorum. Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı'nda doktora programı açmış olmaktan kıvanç duyuyoruz. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’a ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç’a teşekkür ediyoruz.  Programlarımıza başvuruların oldukça yüksek olmasından dolayı da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Enstitümüz ileriki dönemlerde de donanımlı akademik kadrosuyla yeni programlar açmaya devam edecek, bu anlamda üniversitemize, şehrimize ve ülkemize güç katmayı sürdürecek.’’