Muş Alparslan Üniversitesi
 
Üniversitemiz Tarımsal Üretime Katma Değer Kazandırıyor

 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi (UBF) Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü, 2019-2020 üretim sezonunda farklı ürün desenlerinde Muş koşullarına uygun çeşitleri belirlemek amacıyla ürün adaptasyon denemeleri kapsamında Ekim 2019’da gerçekleştirilen denemeler üzerinde incelemelerde bulundu. 

 

Muş Yıldız Alparslan Tarım İşletmesinde yapılan çalışmada; 75 ekmeklik buğday, 37 arpa, 18 tritikale, 11 yulaf, 2 adet farklı yem bitkisi (Tritikale+Macar fiği) karışımından oluşan denemelerin yanında Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü (TTSM) tarafından tescil amacıyla yürütülen 11 Yonca ve 5 Macar fiği tescil denemelerinin bahar ayındaki gelişimleri üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunuldu.

 

Farklı tür bitkilerden oluşan denemelerle tahıllarda ve yem bitkilerinde Muş koşullarına uygun, tane verimi, yeşil ot verimi ve kalitesi yüksek çeşitlerin belirlenmesi amaçlanıyor. UBF tarafından yürütülen adaptasyon denemelerinden elde edilecek bilimsel veriler ışığında ilimizde tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerimizin yüksek kaliteye sahip çeşitleri üretmelerine önemli ölçüde katkı sağlanacak. Ayrıca denemelerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda Muş’ta bitkisel üretim yapan çiftçilere çeşit tavsiyesinde bulunulacak.

 

Bölgede ilk defa oluşturulan bilimsel araştırma ve deneme arazisinde gerçekleştirilen uygulamaya, Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Rektör Yardımcısı ve UBF Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Genel Sekreter Harun Demir, UBF Dr. Öğretim Üyeleri Mehmet Karaman ve Mahir Özkurt ile Arş. Gör. Yasir Tufan katılım gösterdi.