Muş Alparslan Üniversitesi
 
UZEM Tarafından Ölçme-Değerlendirmesi Yapılacak Derslerin Sınav Tarihleri

 

Muş Alparslan Üniversitesi Senatosunun 79236777-050.01.04 sayı ve 07/05/2020 tarihli kararı gereğince UZEM tarafından ölçme-değerlendirmesi yapılacak derslere dair sınav tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.