Muş Alparslan Üniversitesi
 
“II. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı” Sonuç Raporu Yayımlandı

 

“II. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı” sonuç raporu yayımlandı. Raporun bölgesel ve ulusal çalışmalara kaynaklık edecek bir doküman olması bekleniyor.

 

Özenli bir çalışmanın ürünü

 

13-14 Mart tarihleri arasında üniversitemiz öncülüğünde gerçekleştirilen “II. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı”nın sonuç raporu yayımlandı. Onursal başkanlığını Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray’ın; başkanlığını ise Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ’ın yürüttüğü çalıştayda ele alınan konular “II. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı Sonuç Raporu” başlığı altında derlendi. Kaz yetiştiriciliğinin sorun ve çözüm önerilerinin irdelendiği çalıştay sonucu oluşturulan raporun bölgemizin ve ülkemizin yenilik kapasitesinin artırılmasına katkı sunması, bölgesel ve alt ölçekli plan ve politikalar ile akademik çalışmalara kaynak doküman olması bekleniyor.